Lá trầu không chữa bệnh tổ đỉa dứt điểm

Bệnh tổ đỉa có một số cách chữa khác nhau. Trong khi nhiều người bệnh điều trị bằng các thuốc Tây y, cũng có một số người áp dụng cách chữa bằng phương pháp...